Visie

ANDERS Psychologie werkt vanuit de visie dat mens en organisatie gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden, de gezondheid en het succes van alle betrokkenen. Simultane belangenbehartiging speelt hierin een sleutelrol. Het streven is altijd win-win. Beginnen met het eind voor ogen en creatief zoeken naar mogelijkheden. 

Daarbij werk ik vanuit de overtuiging dat ieder mens en bedrijf uniek is en het voor het welbevinden, de gezondheid en het succes van belang is die eigenheid te (h) erkennen. 

 

Missie

Het is mijn ambitie meer mensen en bedrijven te laten profiteren van de kennis en inzichten uit de psychologie en geestelijke gezondheidszorg, door deze laagdrempelig en algemeen toegankelijk te maken. ANDERS Psychologie helpt tevens deze kennis en inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk om er daadwerkelijk voordeel van te hebben.
Daarmee wil ik bijdragen aan een betrokken, oplossingsgerichte en op mogelijkheden gerichte maatschappij, waarin mens en organisatie tot volle wasdom kunnen komen. 

 

Strategie

Dit doe ik door met mijn vakmanschap mens en bedrijf te inspireren in het vorm geven van studie, werk en leven. Mijn blik is fris, positief en constructief, altijd op zoek naar mogelijkheden.