ANDERS Psychologie is een psychologiepraktijk, maar dan net even anders...Met een frisse kijk help ik jou verder. Naast deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, staan gelijkwaardigheid, flexibiliteit en creativiteit bij mij voorop.  Iedere persoon en organisatie is uniek en iedere keer is de aanpak dat ook!

 

Nicolette Wender-Bosveld is Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en sinds 2007 werkzaam als zelfstandig ondernemer op het gebied van arbeid en gezondheid. Sinds 2018 onder de naam ANDERS Psychologie in de regio Eindhoven. "Al sinds mijn afstuderen in 2004 ervaar ik een grote passie voor het persoonsgerichte en oplossingsgerichte werken in zowel de preventieve als eerstelijns gezondheidszorg en bedrijfszorg. Het sterker maken van zowel individuen als organisaties vind ik een fantastische uitdaging. "

 

Kwalificaties:

 • Doctoraal Klinische Psychologie - Radboud Universiteit Nijmegen
 • Basisaantekening psychodiagnostiek
 • Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
 • Gediplomeerd Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

 

De Registerpsycholoog NIP heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd dat voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP.  Als Registerpsycholoog onderhoud ik mijn kennis en vaardigheid middels herregistratie, heb ik mij verbonden aan de Beroepscode voor Psychologen en val ik onder het tuchtrecht van het NIP.

Als gediplomeerd praktijkondersteuner GGZ onderhoud ik eveneens mijn kennis en vaardigheid door middel van relevante nascholing. 

 

Ik ben geen psychotherapeut. Bij complexere of meer specialistische zorgvragen, die een ander aanbod behoeven verwijs ik door. Door ruime ervaring en een netwerk in de gezondheidszorg denk ik graag mee over alternatieven. Als wachtlijstoverbrugging kan ik wel een begin maken met begeleiding. 

 

Aangesloten bij de volgende beroepsvereniging:

 • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)

Aanvullende opleidingen:

 • Aanhoudende Lichamelijke Klachten (RINO-Zuid)
 • Rouwbegeleiding (RINO)
 • Training Bedrijfszorg (Cenzo Academie)
 • Inleiding ReAttach en WARA (ReAttach Academy)
 • Betekenisvolle herinneringen in de behandelkamer (NIP webinar)
 • Symposium; urgentie van burnout preventie (NIP)
 • Masterclass Acceptance & Commitment Therapy (Yara van Gendt)
 • Leefstijldiagnostiek in de GGZ (Lemion)
 • Masterclass VAR-2 (dr. A.A. Vendrig, klinisch psycholoog)
 • Psychologie van duurzame inzetbaarheid (Open Universiteit)
 • Deelname aan oplossingsgerichte supervisie en intervisie
 • Mindfulness verdieping (Han Fortmann centrum)
 • Capability-model (NIP Summerschool)
 • Werken met coachingstool SpotlightPROFILE (NIP-webinar)
 • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR methode (CSR Centrum)
 • Psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten in de huisartsenpraktijk (AVANS+)
 • Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (CHE)
 • Professionaliseringsbijeenkomst; effectiever behandelen van slaapproblemen (Slaapmakend)
 • Mastercourse Oplossingsgericht Cognitief Therapeutisch Denken en Werken in Zorg, Welzijn en Psychotherapie (Louis Cauffman/SOL T.E.A.M.)
 • Acceptance & Commitment Therapy, ACT (GITP-PAO)
 • Mindfulness  Based Stress Reduction(Han Fortmann Centrum)
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering basis (Solutions Centre)
 • Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burn-out en overspannenheid (RINO)
 • Intercedent - Stichting Examens Uitzendbranche (SEU)

Tevens volg ik regelmatig interessante webinars of bijeenkomsten en neem deel aan relevante congressen. 

 

Nevenactiviteiten:

Naast mijn werk ben ik graag actief betrokken bij dingen die mij aan het hart gaan.

Tijdens mijn studie deed ik dat als vrijwilliger bij de Kindertelefoon en als begeleider van een vakantiekamp voor kinderen met kenmerken uit het autistisch spectrum. 

Tijdens de basisschoolperiode van mijn kinderen ben ik actief geweest als lid van de activiteitencommissie en als lid van de MR. 

Momenteel zet ik mij in als voorzitter van de accreditatiecommissie voor de sectie A&O van het NIP. 

 

Een klacht?

Als je een klacht hebt over mijn beroepsmatig handelen dan kan je die altijd met mij bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kan je met je klacht bij het NIP terecht. Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op www.psynip.nl.

 

Privacy

ANDERS Psychologie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hierover meer in onze privacy policy. 

 

ANDERS Psychologie Privacy Policy 2018
Word – 20,9 KB 1178 downloads