Home » Wie

ANDERS Psychologie is een psychologiepraktijk, maar dan net even anders...Met een frisse kijk help ik jou verder. Naast deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, staan flexibiliteit en creativiteit bij mij voorop.  Iedere persoon en organisatie is uniek en iedere keer is de aanpak dat ook!

 

Nicolette Wender-Bosveld is Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en sinds 2007 werkzaam als zelfstandig ondernemer op het gebied van arbeid en gezondheid. Sinds 2018 onder de naam ANDERS Psychologie in de regio Eindhoven. "Al sinds mijn afstuderen in 2004 ervaar ik een grote passie voor het persoonsgerichte en oplossingsgerichte werken in zowel de preventieve als eerstelijns gezondheidszorg en bedrijfszorg. Het sterker maken van zowel individuen als organisaties vind ik een fantastische uitdaging. "

 

Kwalificaties:

 • Doctoraal Klinische Psychologie - Radboud Universiteit Nijmegen
 • Basisaantekening psychodiagnostiek
 • Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • Gediplomeerd Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

 

De Registerpsycholoog NIP heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd dat voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP.  Als Registerpsycholoog onderhoud ik mijn kennis en vaardigheid middels herregistratie, heb ik mij verbonden aan de Beroepscode voor Psychologen en val ik onder het tuchtrecht van het NIP.

Als gediplomeerd praktijkondersteuner GGZ ben ik opgenomen in het register van de landelijke vereniging POH GGZ en onderhoud ik eveneens mijn kennis en vaardigheid middels herregistratie. 

 

Ik ben geen psychotherapeut. Bij complexere of meer specialistische zorgvragen, die een ander aanbod behoeven verwijs ik door. Door ruime ervaring en een netwerk in de gezondheidszorg denk ik graag mee over alternatieven. Als wachtlijstoverbrugging kan ik wel een begin maken met begeleiding. 

 

Aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlands instituut van Psychologen (NIP)
 • Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland (VOPN)
 • Landelijke vereniging POH-GGZ

 

Aanvullende opleidingen:

 • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR methode (CSR Centrum)
 • Psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten in de huisartsenpraktijk (AVANS+)
 • Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (CHE)
 • Mastercourse Oplossingsgericht denken en werken in onderwijs en zorg (Louis Cauffman/SOL T.E.A.M.)
 • Acceptance & Commitment Therapy, ACT (GITP-PAO)
 • Mindfulness (Han Fortmann Centrum)
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering basis (Solutions Centre)
 • Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burn-out en overspannenheid (RINO)
 • Intercedent - Stichting Examens Uitzendbranche (SEU)

 

Een klacht?

Als je een klacht hebt over mijn beroepsmatig handelen dan kan je die altijd met mij bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kan je met je klacht bij het NIP terecht. Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op www.psynip.nl.

 

Privacy

ANDERS Psychologie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hierover meer in onze privacy policy. 

 

ANDERS Psychologie Privacy Policy 2018
Word – 20.9 KB 228 downloads